W środę 22 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Lubiewo odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Gminnej Spółki Wodnej Lubiewo

Odsłony: 0

Obrady otworzył Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Lubiewo Pan Roman Iwicki. W jego ocenie rok 2022 dla działalności GSW był bardzo dobry. Wykonano wiele prac na terenie Gminy Lubiewo a także utrzymano płynność finansową. Odmulono 21,7 km rowów, wykoszono ok. 25 km rowów, naprawiono 18 mb przepustów, naprawiono/wymieniono 3 szt. studni oraz wyczyszczono 90 szt.  Naprawa urządzeń drenarskich wynosiła 150 mb a naprawa rurociągów 130 mb Ø 200, 66mb Ø 400.

Gminna Spółka Wodna w roku 2022 pozyskała następujące dotacje. Od Gminy Lubiewo w wysokości 20 000,00 zł, dotację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w III transzach.  I transza w kwocie 4 200 zł,  II transza 39 200 zł, III transza 5 100 zł oraz dotację pozyskaną za pośrednictwem Gminy Lubiewo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w kwocie 16 000 zł.

Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności spółki, zarządu i komisji rewizyjnej zgromadzeni delegaci udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi, który działał od 5 lat w składzie:
Roman Iwicki – przewodniczący zarządu, Arnold Jakubowski – zastępca, Marcin Januszewski – sekretarz, Henryk Pipowski, Paweł Swoiński – członkowie zarządu. W składzie komisji rewizyjnej byli Recki Mieczysław, Chmara Jerzy, Górski Marek.

Podziękowania częściowo ustępującemu zarządowi złożyła Wójt Gminy Lubiewo Joanna Jastak oraz Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo Zofia Reszka. Pan Roman Iwicki podziękował wszystkim współdziałaczom GSW.

W dalszej części zebrania delegaci powołali nowy zarząd GSW Lubiewo w składzie:

Roman Iwicki – przewodniczący
Władysław Hoppe – zastępca
Marcin Januszewski – sekretarz

Karol Iwicki –  członek
Tomasz Mrozik – członek

Wojciech Giersz –  członek

Komisja rewizyjna Gminnej Spółki Wodnej pozostaje bez zmian.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście Wójt Gminy Lubiewo –  Pani Joanna Jastak, Przewodniczącą Rady Gminy Lubiewo – Pani Zofia Reszka, Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Tucholi Pani Beata Muzolf, Przedstawiciel Nadzoru Wodnego w Bydgoszczy – Pana Paweł Bonin, Przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Spółek Wodnych – Pan Mikołaj Pasturczak.

Podczas dyskusji poruszony został temat dwóch podstawowych cieków w Gminie Lubiewo Rowu Trutnowskiego oraz Jeziora Suskiego Małego i Jeziora Suskiego Dużego.

Wysokość składki jaką właściciel działki w gminie Lubiewo winien jest uiścić pozostaje bez zmian – 55 zł za ha powierzchni zmeliorowanej.