W dniu 14.07.2022 r. ogłoszono wyniki trzeciego naboru z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Odsłony: 2

Program Inwestycji Strategicznych. Gminę Lubiewo otrzymała dofinansowanie na.:

  • Przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek – w wysokości 529 200,00 zł,
  • Przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo – w wysokości 960 400,00 zł.