UWAGA! Oświadczenia do ARiMR z powodu strat wywołanych anomaliami pogodowymi

Uwaga rolnicy!

W przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności związanych do zwierząt lub gdy rolnik nie mógł wypełnić swoich zobowiązań w zakresie przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności lub gdy rolnik nie mógł złożyć wniosku lub zmiany do wniosku w terminie, rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej.

Warunkiem uznania działania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności w przypadku zobowiązań wynikających z działań inwestycyjnych PROW 2007-2013 lub 2014-2020, jest pisemne poinformowanie ARiMR o zaistnieniu siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności lub wystąpienie do ARiMR o wyrażenie zgody na całkowite lub częściowe zwolnienie z wykonania zobowiązania bądź zmianę terminu jego realizacji w terminie:

  •  10 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent jest w stanie dokonać tej czynności w przypadku PROW 2007-2013
  •  15 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent jest w stanie dokonać tej czynności w przypadku PROW 2014-2020

Odpowiednie wystąpienie można złożyć w najbliższej terenowej jednostce ARiMR.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Biur Powiatowych ARiMR lub Oddziału Regionalnego.

pismo przewodnie

Poniżej oświadczenia do pobrania:

Oświadczenie-wystąpienie-szkody-w-uprawach

Oświadczenie_padniecie-zwierzat

Oświadczenie_rolnika_o_scaleniu_podziale_gruntów_rolnych_08032017