UWAGA – ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Lubiewie

Aby ograniczyć transmisję wirusa SARS-CoV-2 do odwołania w Urzędzie Gminy w Lubiewie wprowadza się ograniczenia w obsłudze bezpośredniej interesantów.
Interesanci mogą konsultować sprawy telefonicznie, drogą elektroniczną, za pomocą portalu e-puap. W celu osobistego przybycia do urzędu obowiązuje wcześniejsze umawianie się telefoniczne z pracownikiem urzędu.
W siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy urzędu jest wystawiona skrzynka podawcza, w której można umieszczać dokumenty.
Osoby przybywające do urzędu są zobowiązane do zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.
Godziny pracy urzędu pozostają bez zmian tj. poniedziałek, środa, czwartek
od 7:00 do 15:00, wtorek od 7:00 do 16:00, piątek od 7:00 do 14:00.
Kontakt do Urzędu Gminy : tel. 52 33 49 310, 509 60 00 23;
ePUAP: www.epuap.gov.pl, adres skrytki: /0g270nywvv/skrytka
adres e-mail: ug@lubiewo.pl.

 

W sprawach z zakresu:

Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

INTERESANCI OBSŁUGIWANI SĄ

WEJŚCIEM OD STRONY SALI ŚLUBÓW

po uprzednim kontakcie telefonicznym z urzędnikiem
tel.: 52 3349310 wew. 16 lub 512 864 180