UWAGA! Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

Odsłony: 1

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. będą obowiązywały nowe miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W związku z tym, w styczniu otrzymacie Państwo zawiadomienie o wysokości miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Nie ma obowiązku składania nowej deklaracji „śmieciowej”.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się w każdym roku bez wezwania na indywidualnych rachunek bankowy do 15-go każdego miesiąca.
Stawki opłaty wynoszą:
– 9,50 zł za osobę w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny,
– 19,00 zł za osobę w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany.
Bożena Gniot