Uwaga HPAI – wysoce zjadliwa grypa ptaków

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków informujemy hodowców drobiu o zasadach jakie należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI):

  • w przypadku wykonywania czynność związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu
  • po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem
  • stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa
  • zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków
  • nie karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich
  • pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu
  • nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki.

Obserwuj stan zdrowia ptaków. Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu powinna być niezwłocznie przekazana do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tucholi pod nr telefonu:  523363075.

 

Krzysztof Szulczyk

Kierownik PCZK