Utrudnienia w ruchu w związku z realizacją inwestycji w Lubiewie

W związku z realizacją inwestycji pn. Budowa przyłącza optotelekomunikacyjnego do budynku Referatu Oświaty i Spraw Społecznych w Lubiewie na terenie dz. o nr ewid.: 493/2, 495/2, 497/4 (od budynku Urzędu Gminy, przez Bank Spółdzielczy oraz park obok budynku OSP) informujemy, że w dniach 2-5 października br. przejście, przejazd oraz parkowanie w obrębie prowadzonych prac nie będzie możliwe.