Utrudnienia w ruchu!

Przedsiębiorstwo Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski rozpoczęło realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 010622C Bysław ul. Spokojna od km 0+000 do km 0+228 oraz drogi gminnej nr 010623C Bysław ul. Szkolna od km 0+000 do km 0+150 wraz
z łącznikiem pomiędzy ul. Szkolną a drogą wojewódzką nr 240”.

Z tego powodu na ul. Spokojnej, Szkolnej oraz łączniku z drogą wojewódzką nr 240 w Bysławiu mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.

Zgodnie z umową Wykonawca ma czas na realizację zadania do 29.05.2020 r.