Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Lubiewo informuje, iż w związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ,  na terenie gminy Lubiewo przeprowadzona zostanie inwentaryzacja  ilości wymienionych powyżej odpadów.

 

W związku z tym zachęcam zainteresowanych rolników z terenu gminy Lubiewo do składania wniosków na usunięcie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań  po nawozach i typu Big Bag.

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście do Urzędu Gminy w Lubiewie w terminie do 31 sierpnia 2021 r.

Formularz można pobrać ze strony internetowej: https://lubiewo.bip.net.pl/ , zakładka rolnictwo, podzakładka- „usuwanie foli rolniczych” .

Złożenie wniosku umożliwi bezpłatną utylizację odpadów rolniczych w 2021 r. O dokładnym terminie i sposobie realizacji będziemy Państwa informować.

Uwaga! Realizacja zadania uwarunkowana jest od pozyskania przez Gminę dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie.

 

Wójt Gminy Lubiewo

/-/ Joanna Jastak

deklaracja_folie_rolnicze_formularz_de_minimis_2021 (4)