Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Odsłony: 0

Lubiewo, dnia  7 października 2019 r.

KURENDA

Wójt Gminy Lubiewo informuje, iż w związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ,  na terenie gminy Lubiewo przeprowadzona zostanie inwentaryzacja  ilości wymienionych powyżej odpadów.

W związku z powyższym proszę zainteresowanych rolników
z terenu gminy Lubiewo, którzy posiadają odpady typu: folia rolnicza,
siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach
oraz Big Bag, o wypełnienie odpowiedniego formularza do dnia 31 października 2019 r.

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście do Urzędu Gminy Lubiewo
(pok. nr 15). Formularz można pobrać ze strony internetowej: www.lubiewo.pl – zakładka aktualności, a także w Urzędzie Gminy w Lubiewie.

Zastępca Wójta
Gminy Lubiewo

/Tomasz Bonk/