Usuwanie drzew i krzewów – zmiany od 1 stycznia 2017 roku.

Odsłony: 0

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony terenów zieleni i zadrzewień. Przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U.2016 poz. 2249), wprowadzono zasadę, iż nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia wójta między innymi w przypadku usuwania:

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Art. 83f ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134):

Więcej informacji uzyskać można pod nr telefonu (52) 3349310 wew. 42