Urząd Gminy w Lubiewie informuje o możliwości wydzierżawienia budynku gospodarczego (KIOSK)

Urząd Gminy w Lubiewie informuje o możliwości wydzierżawienia całorocznie lub sezonowo budynku
gospodarczego (KIOSK), będącego własnością Gminy Lubiewo wraz z możliwością zagospodarowania
terenu przylegającego do budynku do 65 m2. Miejsce to można zagospodarować w celu utworzenia
małej gastronomii z ogródkiem letnim lub sprzedaży artykułów spożywczych i wielobranżowych.
Budynek znajduje się przy ul. Wodnej w Lubiewie na działce o numerze ewidencyjnym 458, obręb
geodezyjny Lubiewo. Do ruchomości tej doprowadzone są następujące media: energia elektryczna,
woda z wodociągu wiejskiego, podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Powierzchnia całkowita budynku to
24 m2. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lubiewie w pokoju nr. 4 lub pod
numerem telefonu 52 33 493 10 wew.30, kom. 509603936.