Uroczystości w Klonowie

W dniu 2 września 1939r. żołnierze 9 Dywizji Piechoty stoczyli zacięty bój z wojskami niemieckimi. Najwięcej poległo w rejonie stacji kolejowej Klonowo. Po wojnie wszystkie odnalezione zwłoki poległych żołnierzy ekshumowano i pochowano w zbiorowej mogile. Pochowano tu także poległych żołnierzy z terenu Bysławia, Suchej i Trutnowa. Ogółem w mogile zbiorowej spoczywa 75 poległych żołnierzy Wojska Polskiego. W czasie ekshumacji udało się ustalić nazwiska 47 poległych.

Uroczystości zaszczycili swoją obecnością, m.in.:

 • Kapitan Paweł Szyling – członek Korpusu Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej, współtwórca napisu na pomniku w Klonowie,
 • Kombatanci Polskiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych więźniów Politycznych z Tucholi: Pani Helena Kubińska i Pan Antoni Górecki,
 • pani Eugenia Wojewoda-Stefaniuk z Gdyni – córka żołnierza, który pochowany jest w kwaterze w Klonowie, poległ 2 września 1939r.
 • księża: ksiądz Kanonik Roman Walkows proboszcz parafii w Lubiewie oraz ksiądz Piotr Lubecki – proboszcz parafii w Suchej,
 • władze samorządowe,
 • radni, sołtysi,
 • delegacje zakładów pracy, instytucji i organizacji pozarządowych,
 • dwa plutony funkcjonariuszy służby więziennej z całej Polski,
 • mieszkańcy Gminy Lubiewo,

Uroczystości rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania Hymnu Państwowego w asyście pocztów sztandarowych.

Nabożeństwa za spoczywających w klonowskiej kwaterze i wszystkich poległych podczas II wojny światowej odprawił ksiądz proboszcz parafii w Suchej – Piotr Lubecki.

Wójt Gminy Lubiewo, wyraził wdzięczność i podziękował zebranym za liczną obecność na tej ważnej uroczystości. Szczególnie podkreślił znaczenie dla młodego pokolenia obecności kombatantów i weteranów walk o niepodległość oraz  Pani Eugenii Wojewody-Stefaniuk, która każdego roku przyjeżdża
z Gdyni by pokłonić się przed grobem, w którym spoczywa jej ojciec – żołnierz, który poległ  2 września 1939r. i został pochowany właśnie w kwaterze w Klonowie.

Apel poległych odczytał pan Stefan Ochendal – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Lubiewie.

Następnym punktem było złożenie hołdu i kwiatów.

Hołd poległym i wiązanki kwiatów złożyli:

 • Kapitan Paweł Szyling – członek Korpusu Walk O niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej, współtwórca napisu na pomniku w Klonowie,
 • pani Eugenia Wojewoda-Stefaniuk z Gdyni – córka żołnierza, który pochowany jest w kwaterze w Klonowie, poległ 2 września 1939r. oraz delegacje
 • Polskiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych więźniów Politycznych z Tucholi, który reprezentowali: Pani Helena Kubińska i Pan Antoni Górecki,
 • Mieszkańców Gminy Lubiewo reprezentowanych przez Wójta Gminy Lubiewo Michała Skałeckiego i pracowników urzędu gminy,
 • Radnych Gminy Lubiewo,
 • Sołtysów Gminy Lubiewo,
 • Mieszkańców sołectwa Klonowo
 • Szkoły Podstawowej Janusza Korczaka w Bysławiu,
 • Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie,
 • Szkoły Podstawowej w Klonowie,
 • Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”,
 • Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo,
 • Zakładu Komunalnego w Lubiewie z siedzibą w Bysławiu,
 • Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lubiewie z siedzibą w Klonowie,
 • Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Zaciszu,
 • ZPUH JK Miłosz Kiedrowski z Bysławia,
 • Banku Spółdzielczego Koronowo oddziału w Lubiewie,
 • Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubiewo
 • Stowarzyszenia Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Lubiewie,
 • Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Lubiewo „Bory”,
 • Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji i rozwoju wsi Klonowo nad Brdą „Klon”
 • Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koła nr 5 w Lubiewie i chóru „Stokrotki”,

Po uroczystym odczytaniu apelu poległych, uroczystość uświetnił swoim występem chór „Stokrotki”, który zaprezentował kilka patriotycznych utworów.
Uroczystości zakończono wspólnym odśpiewaniem ROTY.
Uroczystości zostały przygotowane przez Urząd Gminy w Lubiewie i sołectwo Klonowo.
Organizatorzy dziękują wszystkim za obecność, złożone kwiaty i znicze, chwilę zadumy.