Uroczystości przy kwaterze pomordowanych w Klonowie

Odsłony: 3

1 września 1939 roku Polska, jako pierwsza, stawiła czoła zbrodniczej niemieckiej, totalitarnej nawałnicy. Pamięć o tej tragedii łączy pokolenia i stanowi wyraz szacunku dla ofiary naszych przodków. Jak w całej Polsce tak i w Gminie Lubiewo odbyła się uroczystość upamiętniająca bohaterów tamtych dni.

Uroczystości przy kwaterze pomordowanych w Klonowie w niedzielne popołudnie zaszczycili swoją obecnością, m.in.:

 • Kombatanci Polskiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych więźniów Politycznych z  Tucholi,
 • pani Eugenia Wojewoda-Stefaniuk z Gdyni – córka żołnierza, który pochowany jest w kwaterze w Klonowie, poległ 2 września 1939r. wraz z rodziną.
 • księża: ksiądz Kanonik Roman Walkows proboszcz parafii w Lubiewie,  ksiądz Piotr Lubecki – proboszcz parafii w Suchej oraz ksiądz Wojciech Głogowski – proboszcz parafii w Bysławiu,
 • władze samorządowe,
 • radni powiatowi, gminni, sołtysi,
 • delegacje zakładów pracy, instytucji i organizacji pozarządowych,
 • nauczyciele, uczniowie placówek oświatowych z terenu Gminy Lubiewo,
 • licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Lubiewo,

Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia pocztów sztandarowych Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu, Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych i wspólnego odśpiewania Hymnu Państwowego.

Następnie Ks.  Kanonik Roman Walkows przewodniczył Mszy Świętej odprawianej
w koncelebrze księdza Piotra Lubeckiego i Wojciecha Głogowskiego w intencji pomordowanych w okresie II wojny światowej.

Apel poległych odczytał Pan Stefan Ochendal  – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Lubiewie.

Głos zabrała Pani Wójt Gminy Lubiewo Joanna Jastak, która podkreślała znaczenie tej ważnej dla nas Polaków daty. „Mamy moralny obowiązek nie tylko pochylać się nad krzywdą tych co zginęli ale przede wszystkim przestrzegać żeby już nigdy nie powtórzył się tamten scenariusz. Pokój i wolność nie są nam dane na stałe. Trzeba o nie nieustannie dbać, kierując się szacunkiem dla drugiego człowieka. Dobrem i wartościami chrześcijańskimi, które nigdy nie przeminą. Bądźmy odważni nie tylko słowem ale i czynem. Ofiara patriotów, przed których tablicą stoimy jest testamentem, który zobowiązuje nas do dbałości o historię, o pamięć
o tym, co się wydarzyło. A wszystko po to, aby tragiczne wojenne wydarzenia nigdy więcej się nie powtórzyły i aby Polska była Polską”.

Następnym punktem było złożenie hołdu i kwiatów.

Hołd poległym i wiązanki kwiatów przy dźwiękach werbli złożyła:

 • pani Eugenia Wojewoda-Stefaniuk z Gdyni – córka żołnierza, który pochowany jest w kwaterze w Klonowie, poległ 2 września 1939r.

oraz delegacje

 • Polskiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych więźniów Politycznych z  Tucholi,
 • Wójta Gminy Lubiewo w imieniu mieszkańców Gminy Lubiewo,
 • Radnych Gminy Lubiewo,
 • Radnych Powiatu Tucholskiego,
 • Sołtysów Gminy Lubiewo,
 • Sołectwa Lubiewo
 • Mieszkańców sołectwa Klonowo
 • Szkoły Podstawowej  im. Janusza Korczaka w Bysławiu,
 • Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie,
 • Szkoły Podstawowej w Klonowie,
 • Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”,
 • Nadleśnictwa Zamrzenica,
 • Funkcjonariuszy Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej,
 • Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo,
 • Zakładu Komunalnego w Lubiewie z siedzibą w Bysławiu,
 • Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska  w Lubiewie z siedzibą
  w Klonowie,
 • Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koła nr 5 w Lubiewie
  i chóru „Stokrotki”,
 • Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koła nr 6 w Bysławiu,
 • Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubiewo,
 • Gminnego Koła Prawa i Sprawiedliwości w Lubiewie,
 • Zespołu „Frantówki Bysławskie”,
 • Stowarzyszenia Kulturalnego „Cisowy Łuk” w Bysławiu
 • Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo nad Brdą „Klon”
 • Stowarzyszenia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
 • Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Lubiewo „Bory”,

Po uroczystościach wszyscy zebrani zostali zaproszeni na koncert pieśni patriotycznych, przygotowany przez Bibliotekę – Centrum Kultury i Promocji. W pięknej oprawie scenicznej, w repertuarze piosenek patriotycznych wystąpili: uczniowie Szkoły Podstawowej w Lubiewie, Szkoły Podstawowej w Bysławiu, Szkoły Podstawowej w Klonowie, Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”, Zespół Frantówki Bysławskie, chór „Stokrotki” oraz  delegacja radnych i pracowników Urzędu Gminy w Lubiewie.

Pełna sala gości aktywnie wtórowała wykonawcom i wdzięcznie oklaskiwała. Po zakończonym koncercie dla wszystkich został przygotowany słodki poczęstunek oraz wojskowa grochówka serwowana z kuchni polowej, która wzbogacona została pojazdem militarnym BRDM i innymi elementami wojskowymi z okresu II wojny światowej.  

Pani Wójt składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomagali w zorganizowaniu uroczystości. Specjalne podziękowania zostały skierowane do Pana dr Marka Sass z Lubiewa, który przygotował treść, zdjęcia i schematy tablic, które zostały zamontowane przy kwaterze w Klonowie.

Wioletta Szymczak

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

Urzędu Gminy w Lubiewie