Uroczystość w Klonowie, upamiętniająca wybuch II wojny światowej

Odsłony: 0

Pamięć o tragedii II wojny światowej jest wciąż żywa. Łączy pokolenia i stanowi wyraz szacunku dla ofiary naszych przodków. Jak w całej Polsce tak i w Gminie Lubiewo odbyła się uroczystość upamiętniająca bohaterów tamtych dni.

Uroczystości przy kwaterze pomordowanych w Klonowie zaszczycili swoją obecnością, m.in.:

 • Pan  Michał Mróz – Starosta powiatu tucholskiego oraz Pan Waldemar Kierzkowski – członek Zarządu powiatu,
 • Pani Joanna Jastak – Wójt Gminy Lubiewo i Pani Zofia Reszka – Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo,
 • ksiądz Piotr Lubecki – proboszcz parafii w Lubiewie i w Suchej oraz ksiądz Michał Glaza – proboszcz parafii w Bysławiu,
 • radni powiatowi, gminni, sołtysi, pracownicy urzędu gminy, GOPS,
 • delegacje zakładów pracy, instytucji i organizacji pozarządowych,
 • nauczyciele, uczniowie placówek oświatowych z terenu Gminy Lubiewo,
 • licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Lubiewo,
 • przedstawiciele mediów.

Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia sztandarów:

 • Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie,
 • Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu,
 • Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego,
 • Ośrodka Szkolenia Służb Więziennych w Suchej,
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Minikowie.

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego, Ks. Piotr Lubecki odprawił nabożeństwo
w intencji spoczywających w klonowskiej kwaterze i wszystkich pomordowanych w okresie II wojny światowej.

Apel poległych odczytał Pan Jacek Janiak, nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu.

Głos zabrała Pani Wójt Gminy Lubiewo Joanna Jastak, która podkreślała znaczenie tej ważnej dla nas Polaków daty. „II wojna światowa jest wydarzeniem odległym w czasie, ale wciąż żywym w pamięci pokolenia, które było jej uczestnikiem i świadkiem. Żywym również dla nas, którzy te tragiczne lata znamy jedynie z kart historii. Losy narodu polskiego wielokrotnie wystawiane były na próby, nierzadko bolesne, wymagające ofiar. I dlatego historia naszego narodu to coś więcej, niż tylko fakty z przeszłości. Naszym obowiązkiem jest zachowanie pamięci, która każe pochylać się nad doznaną krzywdą, ale i przestrzegą, by nigdy nie powtórzył się tamten czas. Aby nigdy mieszkańców naszego kraju ani żadnego innego, nie budziły wycie syren, huk, eskadry samolotów i świst spadających bomb. Niestety wydarzenia z lutego tego roku pokazują, że jest inaczej. My, naród polski, niezmiennie wspieramy osoby z Ukrainy”.

Okazjonalny list przekazała Pani Dorota Gromowaska – Przewodnicząca Rady Powiatu Tucholskiego, która wspominając tragedię września 1939, podkreślała znaczenie uczestnictwa przedstawicieli wszystkich pokoleń na tego rodzaju uroczystościach, szczególnie dzieci,
w których zaszczepia się pamięć i szacunek  dla naszych wojennych bohaterów.

Następnym punktem było złożenie hołdu i kwiatów.

Hołd poległym i wiązanki kwiatów złożyły delegacje:

 • W imieniu Polskiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych więźniów Politycznych z  Tucholi – Drużyna harcerska im. Gen. Hallera działająca przy Szkole Podstawowej w Lubiewie,
 • Wójta Gminy Lubiewo oraz Kierownika GOPS w imieniu mieszkańców Gminy Lubiewo,
 • Przewodniczącej Rady Gminy Lubiewo wraz z radnymi,
 • Starosty powiatu tucholskiego, członka zarządu powiatu tucholskiego wraz z radnymi powiatowymi w imieniu mieszkańców powiatu,
 • Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu,
 • Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie,
 • Szkoły Podstawowej w Klonowie,
 • Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”,
 • Nadleśnictwa Zamrzenica,
 • Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej,
 • Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo,
 • Zakładu Komunalnego w Lubiewie z siedzibą w Bysławiu,
 • Zakładu przemysłowo – usługowo – handlowego JK Miłosz Kiedrowski z Bysławia,
 • Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lubiewie z siedzibą w Klonowie,
 • Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koła nr 6 w Bysławiu,
 • Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubiewie,
 • Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubiewo,
 • Koła Gospodyń Wiejskich „Bysławska Kraina” oraz zespołu Bysławskie Frantówki,
 • Koła Gospodyń Wiejskich w Klonowie,
 • Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo nad Brdą „Klon”,
 • Stowarzyszenia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – Zarządu Gminnego
  w Lubiewie,
 • Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Lubiewo „Bory”,
 • Stowarzyszenia „Morsy z Borów Tucholskich”,
 • Stowarzyszenia „Cisowy Łuk” z Bysławia,
 • Mażoretek bysławskich,
 • Stowarzyszenia Wspierania Zdolnej i Aktywnej Młodzieży „SKAŁA”
 • Mieszkańców sołectwa Klonowo,

Po uroczystościach, dotarła do Klonowa Pani Eugenia Wojewoda-Stefaniuk – córka żołnierza Pana Jana Stefaniuka, który pochowany jest w kwaterze w Klonowie, poległ 2 września 1939r. Pani Eugenia wraz z mężem złożyła kwiaty, zapaliła znicze i w zadumie pochyliła się nad grobem swego ojca i jego współtowarzyszy.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie za godne oddanie hołdu poległym
w walkach o wolność i niepodległość i za tak liczne przybycie,  złożone kwiaty i znicze oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości, a w szczególności
p. Kierownikowi Zakładu Komunalnego w Lubiewie Tomaszowi Bonk i pracownikom,
p. Mirosławowi Winowieckiemu sołtysowi Klonowa oraz druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonowie.