Uroczystość w Klonowie, upamiętniająca wybuch II wojny światowej

Pamięć o tragedii II wojny światowej jest wciąż żywa. Łączy pokolenia i stanowi wyraz szacunku dla ofiary naszych przodków. Jak w całej Polsce tak i w Gminie Lubiewo odbyła się uroczystość upamiętniająca bohaterów tamtych dni.

Uroczystości przy kwaterze pomordowanych w Klonowie zaszczycili swoją obecnością, m.in.:

 • pani Eugenia Wojewoda-Stefaniuk – córka żołnierza, który pochowany jest w kwaterze w Klonowie, poległ 2 września 1939r. wraz z mężem,
 • księża: ksiądz Piotr Lubecki – proboszcz parafii w Lubiewie i w Suchej oraz ksiądz Wojciech Głogowski – proboszcz parafii w Bysławiu,
 • Pan Waldemar Kierzkowski – członek Zarządu powiatu,
 • Pani Joanna Jastak – Wójt Gminy Lubiewo i Pani Zofia Reszka – Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo,
 • radni powiatowi, gminni, sołtysi, pracownicy urzędu gminy, GOPS,
 • delegacje zakładów pracy, instytucji i organizacji pozarządowych,
 • nauczyciele, uczniowie placówek oświatowych z terenu Gminy Lubiewo,
 • licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Lubiewo,
 • przedstawiciele mediów.

 

Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia pocztów sztandarowych Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu i wspólnego odśpiewania Hymnu Państwowego.

Następnie Ks. Piotr Lubecki odprawił nabożeństwo w intencji spoczywających
w klonowskiej kwaterze i wszystkich pomordowanych w okresie II wojny światowej.

Apel poległych odczytał Pan Roman Gulatowski zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiewie.

Głos zabrała Pani Wójt Gminy Lubiewo Joanna Jastak, która podkreślała znaczenie tej ważnej dla nas Polaków daty. „Naszym moralnym obowiązkiem jest zachowanie pamięci, pamięci która każe pochylać się nad doznaną krzywdą, ale i przestrzega, by nigdy nie powtórzył się tamten czas. Oby nigdy mieszkańców naszego kraju i żadnego innego nie budziło wycie syren, huk eskadry samolotów i świst spadających bomb. Oby nigdy nienawiść, nacjonalizm nie zdominowały współpracy między narodami. Wielkie to zadanie dla obecnego i przyszłego pokolenia”.

Szczególnie wzruszające było wystąpienie Pani Eugenii Wojewody-Stefaniuk – córki żołnierza pochowanego w klonowskiej kwaterze. Ze łzami w oczach wspominała ostatnie spotkanie ze swoim tatą w 1939r., podziękowała również obecnym i poprzednim władzom samorządowym oraz mieszkańcom Klonowo za utrzymanie tego miejsca i dbałość o jego godny wygląd i estetykę.

 

Następnym punktem było złożenie hołdu i kwiatów.

 

Hołd poległym i wiązanki kwiatów złożyła:

 • pani Eugenia Wojewoda-Stefaniuk z Gdyni – córka żołnierza, który pochowany jest w kwaterze w Klonowie, poległ 2 września 1939r.

oraz delegacje

 • Polskiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych więźniów Politycznych z Tucholi,
 • Wójta Gminy Lubiewo oraz Kierownika GOPS w imieniu mieszkańców Gminy Lubiewo,
 • Przewodniczącej Rady Gminy Lubiewo wraz z radnymi,
 • członka zarządu powiatu tucholskiego wraz z radnym powiatowym w imieniu mieszkańców powiatu,
 • Szkoły Podstawowej Janusza Korczaka w Bysławiu,
 • Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie,
 • Szkoły Podstawowej w Klonowie,
 • Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”,
 • Drużyny harcerskiej im. Gen. Hallera działającej przy Szkole Podstawowej
  w Lubiewie,
 • Nadleśnictwa Zamrzenica,
 • Funkcjonariuszy Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej,
 • Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo,
 • Zakładu Komunalnego w Lubiewie z siedzibą w Bysławiu,
 • Zakładu przemysłowo – usługowo – handlowego JK Miłosz Kiedrowski z Bysławia,
 • Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lubiewie z siedzibą w Klonowie,
 • Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koła nr 6 w Bysławiu,
 • Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubiewo,
 • Gminnego Koła Prawa i Sprawiedliwości w Lubiewie,
 • Koła Gospodyń Wiejskich „Bysławska Kraina” oraz zespołu Bysławskie Frantówki,
 • Koła Gospodyń Wiejskich w Klonowie,
 • Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo nad Brdą „Klon”,
 • Stowarzyszenia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – Zarządu Gminnego
  w Lubiewie,
 • Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Lubiewo „Bory”,
 • Mieszkańców sołectwa Klonowo,

 

Ostatnim akcentem uroczystości upamiętniającej obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej był występ chóru Lubiewskie stokrotki, który odśpiewał kilka patriotycznych utworów.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie za godne oddanie hołdu poległym
w walkach o wolność i niepodległość i za tak liczne przybycie,  złożone kwiaty i znicze oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości, a w szczególności
p. Kierownikowi Zakładu Komunalnego w Lubiewie Tomaszowi Bonk i pracownikom oraz
p. Mirosławowi Winowieckiemu sołtysowi Klonowa.

 

Wioletta Szymczak