Uroczystość w Klonowie, upamiętniająca wybuch II wojny światowej

Pamięć o tragedii II wojny światowej jest wciąż żywa. Łączy pokolenia i stanowi wyraz szacunku dla ofiary naszych przodków. Jak w całej Polsce tak i w Gminie Lubiewo odbyła się uroczystość upamiętniająca bohaterów tamtych dni.

Uroczystości przy kwaterze pomordowanych w Klonowie zaszczycili swoją obecnością, m.in.:

 • Pan Marek Wolski – Prezes Polskiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych więźniów Politycznych z Tucholi,
 • pani Eugenia Wojewoda-Stefaniuk z Gdyni – córka żołnierza, który pochowany jest w kwaterze w Klonowie, poległ 2 września 1939r. wraz z mężem,
 • księża: ksiądz Piotr Lubecki – proboszcz parafii w Lubiewie i w Suchej oraz ksiądz Wojciech Głogowski – proboszcz parafii w Bysławiu,
 • Pan Michał Mróz – Starosta Powiatu Tucholskiego oraz Panowie: Zenon Poturalski i Waldemar Kierzkowski – członkowie Zarządu powiatu,
 • Pani Joanna Jastak – Wójt Gminy Lubiewo i Pani Zofia Reszka – Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo,
 • radni powiatowi, gminni, sołtysi, pracownicy urzędu gminy, GOPS,
 • delegacje zakładów pracy, instytucji i organizacji pozarządowych,
 • nauczyciele, uczniowie placówek oświatowych z terenu Gminy Lubiewo,
 • licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Lubiewo,
 • przedstawiciele mediów.

 

Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia pocztów sztandarowych Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Minikowie i wspólnego odśpiewania Hymnu Państwowego.

Następnie Ks. Piotr Lubecki odprawił nabożeństwo w intencji spoczywających
w klonowskiej kwaterze i wszystkich pomordowanych w okresie II wojny światowej.

Apel poległych odczytał Pan Jacek Janiak – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Bysławiu.

Głos zabrała Pani Wójt Gminy Lubiewo Joanna Jastak, która podkreślała znaczenie tej ważnej dla nas Polaków daty. „Mamy moralny obowiązek nie tylko pochylać się nad krzywdą tych co zginęli ale przede wszystkim przestrzegać żeby już nigdy nie powtórzył się tamten scenariusz. Pokój i wolność nie są nam dane na stałe. Trzeba o nie nieustannie dbać, kierując się szacunkiem dla drugiego człowieka. Dobrem i wartościami chrześcijańskimi, które nigdy nie przeminą. Bądźmy odważni nie tylko słowem ale i czynem. Ofiara patriotów, przed których tablicą stoimy jest testamentem, który zobowiązuje nas do dbałości o historię, o pamięć
o tym, co się wydarzyło. A wszystko po to, aby tragiczne wojenne wydarzenia nigdy więcej się nie powtórzyły i aby Polska była Polską.

Następnym punktem było złożenie hołdu i kwiatów.

 

Hołd poległym i wiązanki kwiatów złożyła:

 • pani Eugenia Wojewoda-Stefaniuk z Gdyni – córka żołnierza, który pochowany jest w kwaterze w Klonowie, poległ 2 września 1939r.

oraz delegacje

 • Polskiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych więźniów Politycznych z Tucholi,
 • Wójta Gminy Lubiewo, Przewodniczącej Rady Gminy Lubiewo oraz Kierownika GOPS w imieniu mieszkańców Gminy Lubiewo,
 • Starosty Tucholskiego i członków zarządu powiatu w imieniu mieszkańców powiatu,
 • Szkoły Podstawowej Janusza Korczaka w Bysławiu,
 • Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie,
 • Szkoły Podstawowej w Klonowie,
 • Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”,
 • Nadleśnictwa Zamrzenica,
 • Funkcjonariuszy Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej,
 • Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo,
 • Zakładu Komunalnego w Lubiewie z siedzibą w Bysławiu,
 • Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koła nr 6 w Bysławiu,
 • Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubiewo,
 • Gminnego Koła Prawa i Sprawiedliwości w Lubiewie,
 • Koła Gospodyń Wiejskich w Klonowie,
 • Stowarzyszenia Kulturalnego „Cisowy Łuk” w Bysławiu
 • Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo nad Brdą „Klon”,
 • Stowarzyszenia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – Zarządu Gminnego
  w Lubiewie,
 • Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Lubiewo „Bory”,
 • Stowarzyszenia Wspierania zdolnej i aktywnej młodzieży „SKAŁA”,
 • Mieszkańców sołectwa Klonowo,
 • Mieszkańców sołectwa Płazowo.

 

Złożenie kwiatów i zniczy było ostatnim akcentem uroczystości upamiętniającej obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie za godne oddanie hołdu poległym
w walkach o wolność i niepodległość i za tak liczne przybycie,  złożone kwiaty i znicze oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości, a w szczególności
p. Kierownikowi Zakładu Komunalnego w Lubiewie Jerzemu Bogusławskiemu
i pracownikom oraz p. Mirosławowi Winowieckiemu sołtysowi Klonowa.

 

Wioletta Szymczak