Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Bysławku

Odsłony: 8

W dniu 19 lipca 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bysławku” finansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykonawca, tj.  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KOSZOWSKI s.c. z Pruszcza zrealizował zadanie za kwotę w wysokości 448 950,00 zł brutto.  Wartość dotacji wyniosła 254 795,00 zł. Pozostała część sfinansowana została z budżetu gminy, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Bysławek. Zakres zamówienia obejmował w szczególności:

1/ przebudowę i rozbudowę budynku o: część kuchenną, kotłownię, magazyn sprzętu, magazynek kuchni,

2/ dobudowę natrysku oraz wykonanie WC dla niepełnosprawnych,

3/ prace instalacyjne uzupełniające,

4/ wyposażenie obiektu w takie elementy jak stoły, krzesła, szafę, regał, piekarnik i płytę indukcyjną.

W otwarciu uczestniczyli: Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pani Agnieszka Kłopotek, Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Pani Elżbieta Siemiątkowska, Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo Pani Zofia Reszka wraz z Radnymi i Sołtysami, Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo Pan Tomasz Bonk, Dyrektor B-CKiP Pani Monika Januszewska, Pan Roman Kaźmierczak wraz z małżonką, Sołtys sołectwa Bysławek Pani Zofia Chmara-Rink, Proboszcz Parafii Bysław Ks. dr Michał Glaza, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Bysławek “ODNOWA” i jednocześnie Przewodnicząca KGW w Bysławku Pani Renata Pieczka, Prezes Tadeusz Juraszewski oraz druhny i druhowie z OSP w Bysławku, Panie z KGW w Bysławku, Pani opiekun świetlicy wiejskiej Agata Januszewska wraz z dziećmi, Prezes ZG PKPS Pani Bożena Ziółkowska oraz mieszkańcy.

Ważnym momentem dla lokalnej społeczności było błogosławieństwo udzielone przez Proboszcza Parafii Bysław Ks. dr Michała Glazę.

Podczas uroczystości przedstawiciele samorządu województwa, gminy oraz zaproszeni goście dokonali również symbolicznego przecięcia wstęgi, otwierając w ten sposób rozbudowaną świetlicę wiejską.

W swoich wystąpieniach zaproszeni goście podkreślali dobrą współpracę z samorządem oraz jak ważną rolę pełnią w lokalnym społeczeństwie Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia, Ochotnicze Straże Pożarne oraz animatorzy działań kulturalnych, świetlicowych. Gratulowali rozbudowy świetlicy, życząc dobrego użytkowaniu lokalu oraz wielu kolejnych sukcesów.

Rozbudowana świetlica umożliwia mieszkańcom Sołectwa Bysławek oraz Gminy Lubiewo organizację wspólnych spotkań, realizację wielu ciekawych przedsięwzięć, a także kultywowanie lokalnych tradycji. Będzie dobrze służyć jako miejsce spotkań, odpoczynku, rekreacji, zabawy, wymianie doświadczeń i pasji oraz stanie się miejscem integracji lokalnej.

Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wykonania tej inwestycji.

Wójt Gminy Lubiewo
Joanna Jastak