Uproszona oferta Stowarzyszenia NA RZECZ ROZWOJU WSI BYSŁAWEK “OdNowa”

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) zamieszcza się do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego.

Rodzaj zadania publicznego: Podtrzymywanie tradycji, pielęgnowanie polskości oraz świadomości obywatelskiej i kulturowej – wzrostu aktywności społecznej w środowisku wiejskim w tym organizacji imprez kulturalnych  

Oferta została złożona przez 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI BYSŁAWEK “OdNowa”

Bysławek 32, 89-510 Bysław

Informujemy, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 24 sierpnia 2022 r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie podpisane imieniem i nazwiskiem przez osobę wnoszącą do Urzędu Gminy  w Lubiewie, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo (sekretariat – pokój nr 15) lub na e-mail: ug@lubiewo.pl

Pliki do pobrania