Uniwersytet dziecięcy w  Gminie Lubiewo

Odsłony: 0

Na zaproszenie Wójta Gminy Lubiewo do wstąpienia w szeregi studentów Uniwersytetu Dziecięcego, rodzice zapisali aż 64 dzieci (wymagane minimum to 50 dzieci).  Tak duża liczba dzieci oraz przeprowadzone negocjacje z Wyższą Szkołą Gospodarki w Lubiewie zaowocowały  podpisaniem przez zainteresowane strony w dniu 15 października br. umowy o współpracy na organizację i realizację programu edukacyjnego Uniwersytetu Dziecięcego WSG filii w Lubiewie.

Główną ideą działalności uniwersytetu jest wprowadzenie najmłodszych uczestników do przygody jaką jest nauka, a także kształtowanie pozytywnych odczuć wokół nauki, które mają znaczący wpływ na przyszłość edukacyjną dziecka. Dla najmłodszych „zabawa w studiowanie” to atrakcyjne wzbogacenie poznawanych w przedszkolu czy szkole tajników wiedzy.

Pierwsze spotkanie inauguracyjne połączone ze złożeniem ślubowania, wręczeniem indeksów oraz wykładem odbędzie się 10 listopada 2018r. (sobota) o godz. 10:30  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Lubiewie.

Spotkanie będą odbywały się w Lubiewie, z uwagi na wskazanie tej lokalizacji przez większość zainteresowanych.

Rodzice dzieci, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w tym przedsięwzięciu proszeni są
o przybycie w dniach 22, 23, 24 października w godz. od 7:30 do 15:00 do Urzędu Gminy
w Lubiewie – referatu oświaty, kultury, sportu, turystyki i promocji (wejście boczne do Banku Spółdzielczego) w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego, podpisania umowy uczestnictwa, klauzuli RODO oraz dokonania opłaty.

Wszelkich informacji udziela koordynator UD w Lubiewie: Wioletta Szymczak osobiście w Urzędzie Gminy, za pośrednictwem poczty elektronicznej ug.szymczak@lubiewo.pl lub tel. 512 864 125.