Unieważnienie postępowania o zamówieniu

Odsłony: 0

Uprzejmie informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: ,,Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Lubiewo” zostało unieważnione.  Oferta z najniższą ceną przekraczała o 35 100,00 zł kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Prawie połowa mieszkańców, którzy zadeklarowali udział w ww. projekcie na etapie składania wniosku o dofinansowanie, złożyło rezygnację.