ul. Kościuszki w Lubiewie

Na początku maja bieżącego roku dokończono utwardzenie ul. Kościuszki w Lubiewie na odcinku 20 m. Prace zostały wykonane przez firmę Usługi Krzysztof Ragus. Kostka betonowa potrzebna do utwardzenia została zakupiona w ubiegłych latach. Koszty poniesione w 2019 r wyniosły 4892,80 zł z czego 400,00 zł to wkład Sołectwa Lubiewo, reszta środków pochodziła z budżetu Gminy Lubiewo.