Uchwała antysmogowa dla województwa kujawsko- pomorskiego

Wójt Gminy Lubiewo informuje, że zgodnie z przyjętą przez Sejmik Województwa Kujawsko- Pomorskiego tzw. uchwałą antysmogową od 1 września 2019 roku obowiązuje zakaz spalania węgla brunatnego, mułów, flotokoncentratów, miału węglowego (do 3 mm) i mokrej biomasy (powyżej 20% wilgotności).

Dla istniejących kotłów pozaklasowych tzw. „kopciuchów” zakaz eksploatacji zacznie obowiązywać 1 stycznia 2024 roku, a dla kotłów klasy 3 i 4 od 1 stycznia 2028 roku. Ogrzewacze (instalacje wydzielające ciepło bezpośrednio), które nie spełniają wymagań ekoprojektu lub ich sprawność cieplna wynosi poniżej 80%, od 1 stycznia 2024 roku, muszą zostać wymienione lub doposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich na obszarze województwa kujawsko- pomorskiego – osób fizycznych, jak również przedsiębiorców. Dotyczy więc budynków mieszkalnych, ale także budynków gospodarczych, szklarni, tuneli foliowych, lokali usługowych czy zakładów przemysłowych. Ograniczenia obejmują wszystkie instalacje, w których następuje spalanie paliw, między innymi w ramach procesów produkcyjnych, gastronomii, wędzarni, suszarni itp.

Zgodnie z art. 96 ust. 8 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, z zakresu regulacji niniejszej uchwały wyłączone są instalacje, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, albo dokonanie zgłoszenia.

Zachęcam wszystkich Mieszkańców do składania wniosków o dofinansowanie na wymianę kotłów. Aktualnie dostępny jest program rządowy „Czyste powietrze”.

Zainteresowanych Mieszkańców zapraszam na konsultacje i pomoc w zakresie wypełnienia i złożenia wniosku do programu „Czyste powietrze” w każdy poniedziałek w godzinach 7.00-14.00. Kontakt telefoniczny pod numerem: 52 3349310 wew. 41

 

ulotka uchwala antysmogowa Kujawsko-Pomorskie