„TYLE SOŁTYS MOŻE ILE WIEŚ MU POMOŻE”

Dzień Sołtysa w Gminie Lubiewo obchodziliśmy 13 marca 2023 r. w Bibliotece Centrum Kultury i Promocji.

W tym roku był to wyjątkowy dzień, z uwagi na bardzo dużą liczbę życzeń m.in. od Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pani Ewy Kozaneckiej, Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza i Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pana Piotra Cełbeckiego, a także z uwagi na obecność przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy, z którymi wspólnie uczciliśmy Dzień Kobiet.

Gospodarzem i inicjatorem spotkania była Pani Wójt Joanna Jastak.

Wśród zaproszonych gości w osobie Pań i Panów Sołtysów obecna była również Pani Agnieszka Kłopotek  – wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pani Zofia Reszka – Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo, Pan Tomasz Bonk – Zastępca Wójta Gminy Lubiewo/ Kierownik Zakładu Komunalnego, Pani Weronika Łepek – Kierownik GOPS, Pani Monika Januszewska – Dyrektor B-CKiP, Pan Michał Skałecki – Radny Powiatu Tucholskiego oraz Pani Grażyna Jagłos – Dębska – Prezeska Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza.

Po złożeniu życzeń dla Sołtysów a także życzeń z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny, mieliśmy możliwość uczestnictwa w szkoleniu pt. ”Sołtys liderem społeczności lokalnej”, pod okiem Pani Grażyny Jagłos – Dębska.

Grażyna Jagłos – Dębska – wiceprezeska Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Prezeska Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza i Stowarzyszenia Nasze Opypy, wiceprezeska Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich i Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Grodziskiej, sekretarz Zarządu Głównego Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. W latach 2003-2011 była sołtyską wsi Opypy, a także członkinią Rady Sołeckiej (w latach 2011-2019).

Podczas aktywnego i praktycznego szkolenia poruszono zagadnienia w zakresie: rola Sołtysa w społeczności lokalnej, test osobowości liderskiej, sołectwo w ustawie o samorządzie gminnym, fundusz sołecki instrumentem rozwoju lokalnego, pozyskiwanie środków zewnętrznych dla sołectwa.

Po spotkaniu Uczestnicy otrzymali większą siłę i chęci do aktywizacji i integracji społeczności w swoich sołectwach.