Turniej Wiedzy Pożarniczej etap gminny w Lubiewie

W dniu 22.03.2019 r. w Bibliotece-Centrum Kultury i Promocji  w Lubiewie przeprowadzono etap gminny Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W turnieju brali udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bysławiu opiekunem była Pani Katarzyna Mrozik i Szkoły Podstawowej w Lubiewie opiekunem był Pan Stefan Ochendal.

Do etapu powiatowego, który odbędzie się w dniu 4 kwietnia br. w Nadleśnictwie Trzebciny w grupie Szkół Podstawowych kl. I-VI zakwalifikowała się Roksana Gaca ze Szkoły Podstawowej w Lubiewie, natomiast w grupie kl. VII-VIII i III kl. gimnazjum zakwalifikowała się Mirella Łepek ze Szkoły Podstawowej w Bysławiu.