Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Od 1 kwietnia br. prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Spisem objęci są mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy oraz stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Z uwagi na panująca pandemię podstawową metodą spisu jest samospis internetowy poprzez formularz spisowy dostępny na stronie https://nsp2021.spis.gov.pl/#/login?redirect=%2Fobligations

Mieszkańcy, którzy nie posiadają komputera, dostępu do Internetu lub potrzebują pomocy by się spisać mogą skorzystać bezpłatnie z udostępnionego na terenie Urzędu Gminy w Lubiewie pomieszczenia ze stanowiskiem komputerowym, umożliwiającym przeprowadzenie samospisu internetowego przy zachowaniu reżimu sanitarnego (pokój nr 9- parter). Stanowisko dostępne jest w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.00-15.00, wtorek w godz. 7.00-16.00; piątek w godz. 7.00-14.00. W przypadku chęci skorzystania ze stanowiska, wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 52 33 49 310 lub 509 600 023.

Spisać można się również na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej pod numerem – 22 279 99 99. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych

Udzielone przez nas odpowiedzi są bezpieczne i podlegają specjalnej ochronie (tajemnica statystyczna)– jednostkowe dane dotyczące poszczególnych osób i gospodarstw domowych nie mogą być ujawniane ani przekazywane innym podmiotom.

Nie wziąłeś jeszcze udziału w spisie powszechnym? Nie czekaj. Spisz się już dziś!

Spisz się, bo liczysz się dla Polski!