TELEOPIEKA W GMINIE LUBIEWO

Gmina Lubiewo przystąpiła do udziału w projekcie „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie. Realizatorem w/w projektu jest Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Lubiewie.

W ramach projektu zostało utworzone Kujawsko – Pomorskie Telecentrum i wdrożony system teleopieki. Zastosowane w projekcie nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne w postaci teleopieki stanowią jeden z elementów kompleksowego wsparcia.

O udział w projekcie mogły ubiegać się osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Teleopieka pozwala na opiekę nad daną osobą w sposób zdalny – nawet gdy opiekun jest daleko. Wykorzystano do tego celu specjalnie zaprojektowaną opaskę na nadgarstek. Opaska przypominająca zegarek połączona jest z telecentrum ratunkowym, w którym pracują ratownicy (tacy sami jak operatorzy numeru 112).

Opaska monitoruje funkcje życiowe użytkownika i wyposażona została m. in. w przycisk SOS, detektor upadków i funkcję lokalizacji. W sytuacji upadku lub wciśnięcia przycisku SOS ratownicy z telecentrum podejmują natychmiastową interwencję by udzielić pomocy użytkownikowi opaski.

W Gminie Lubiewie we wrześniu br. opaski otrzymało 9 zakwalifikowanych do udziału w projekcie osób. Udział w projekcie i użytkowanie opaski jest dla beneficjentów całkowicie bezpłatne.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE MOGĄ SIĘ KONTAKTOWAĆ Z GMINNYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBIEWIE POD NUMERM TELEFONU 52 33 492 49.