Targowisko gminne „Mój rynek” w Lubiewie ponownie zostanie otwarte

Od środy 22.04.2020r. targowisko gminne „Mój rynek”  w Lubiewie ponownie zostanie otwarte.

Zgodnie z regulaminem targowisko jest czynne:

a) w przyjętym dniu targowym – w każdy piątek od godz. 6:30 do 14:00

b) w pozostałe dni tygodnia – od godz. 6:30 do 14:00 – po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządzającym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi i Wójt Gminy Lubiewo przypomina, że wszyscy, którzy przebywają na terenie targowiska mają przestrzegać zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Na terenie Targowiska obowiązują takie same zasady jak w przypadku sklepów:

– zachowanie bezpiecznej odległości klient – klient, klient- sprzedawca, sprzedawca – sprzedawca (min. 2 metry).

– obowiązek noszenia rękawiczek jednorazowych oraz zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki.

Przed wejściem i po wyjściu z targowiska będzie prowadzona dezynfekcja rąk.

Na placu targowym w Lubiewie podczas zakupów mogą znajdować się 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży.

UWAGA!

Osoby wykazujące wszelkie objawy chorobowe nie mogą pracować przy obrocie/produkcji żywności!