SZLACHETNA PACZKA W GMINIE LUBIEWO

Odsłony: 0

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Organizacyjnie opiera się na pracy kilkunastu tysięcy wolontariuszy  w całej Polsce. Zasadą działania projektu jest tzw. mądra pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom narzędzia do tego, by były w stanie zacząć samodzielnie rozwiązywać swoje problemy.

W listopadzie bieżącego roku Gmina Lubiewo podjęła współpracę ze stowarzyszeniem Wiosna celem objęcia wsparciem SZLACHETNEJ PACZKI najbardziej potrzebujące rodziny z ternu gminy. Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie wskazali Liderowi szlachetnej Paczki 11 rodzin, które także wyraziły zgodę na udział w projekcie. Wolontariusze Akcji po indywidualnych spotkaniach ze wskazanymi rodzinami zakwalifikowali do wsparcia 5 rodzin, dla których zgłosili się wspaniali darczyńcy z chęcią udzielenia konkretnej pomocy. Rodziny te otrzymały już pomoc i jak poinformowały pracowników socjalnych są za nią ogromnie wdzięczne.

Mając na względzie fakt, iż nie wszystkie wskazane rodziny mogły otrzymać pomoc ze SZLACHETNEJ PACZKI postanowiliśmy zorganizować wśród pracowników Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lubiewie zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów dla 1 ze wskazanych przez OPS rodzin. Z Zebranych artykułów zostanie utworzona paczka i przekazana rodzinie w okresie przedświątecznym.

Serdecznie Dziękuję Stowarzyszeniu Wiosna, Liderowi, Wolontariuszom, Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy w Lubiewie a także Wszystkim Darczyńcom za udział w Akcji i realne wsparcie udzielone rodzinom z terenu Gminy Lubiewo.

                                                                                                                Z wyrazami szacunku

                                                                                                                 Wójt Gminy Lubiewo

                                                                                                                       Joanna Jastak