Szkolenie organizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tucholi

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tucholi

zaprasza na szkolenie nt.

 

Działanie „Dobrostan zwierząt”  w ramach PROW 2014-2020

oraz

Wsparcie w ramach PROW 2014-2020 dla gospodarstw rolnych.

 

które odbędzie się

 

21.04.2020 roku (środa) o godzinie 10.00

ONLINE na platformie Microsoft Teams pod linkiem

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a35a64229aa96491487d796b00527e95e%40thread.tacv2/1618383723477?context=%7b%22Tid%22%3a%2268bf1246-ab84-402a-b321-02c359260f4a%22%2c%22Oid%22%3a%226f913562-3439-4c73-9fab-e531fcdc9f62%22%7d

lub

KLIKNIJ TUTAJ, BY DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA

 

Prosimy o wpisanie imienia i nazwiska podczas dołączania do szkolenia.

 

Poruszana tematyka podczas szkolenia:

  • Jakie warunki musi mieć krowa by otrzymać 595 zł, 329 zł lub 185zł.
  • Jakie wymogi należy spełnić by otrzymać 301 zł/lochę i 24 zł/tucznika.
  • Krótkie omówienie zaplanowanych naborów w ramach PROW:
    • Premie dla młodych rolników / Restrukturyzacja małych gospodarstw
    • Modernizacja gospodarstwa rolnych / Premie na działalność pozarolniczą

 

Serdecznie zapraszamy

 

Organizator:

Marcin Szwoch                       723 330 528