Szkolenie – wniosek o powierzenie grantu (PROW)

Odsłony: 0

Szkolenie – wniosek o powierzenie grantu (PROW) (mała infrastruktura turystyczno-rekreacyjna oraz przedsięwzięcia aktywizacyjne/szkolenia z zakresu zachowania lokalnego dziedzictwa oraz wzmacniania kapitału społecznego).

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” zaprasza na szkolenie dotyczące zasad wypełniania wniosku o powierzenie grantu ze środków PROW w ramach LSR „Dekel do borowiackiej grapy”. Granty przeznaczone mogą być na małą infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną oraz przedsięwzięcia aktywizacyjne/szkolenia z zakresu  zachowania lokalnego dziedzictwa oraz wzmacniania kapitału społecznego. Poziom dofinansowania do 100%, wsparcie nie jest przeznaczone dla przedsiębiorców. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami wypełniania wniosku o powierzenie grantu, omówione zostaną także załączniki, które należy złożyć wraz z wnioskiem.