Szkolenie online dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy na zdalne szkolenie:  Zarządzanie w organizacji: Delegowanie zadań i odpowiedzialności

30 października (piątek) szkolenie zdalne ( na Zoom)

Aby wziąć udział: wystarczy  wypełnić  i odesłać –  Kartę zgłoszenia ( jest w załączniku) .

Karta zgłoszenia _Zarządzanie ngo_delegowanie zadań i odpowiedzialności

Szkolenie prowadzić będzie:

Piotr Henzler – socjolog ze specjalizacją socjologia organizacji pracy, od 15 lat w sektorze pozarządowym, trener, edukator, facylitator, konsultant, superwizor, z doświadczeniem około 3500 godzin szkoleniowych i doradczych. przede wszystkim dla osób i grup związanych z organizacjami pozarządowymi i instytucjami lokalnymi.  Specjalizuje się w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi, zarządzaniu zespołem, planowaniu strategicznym, zarządzaniu zmianą, komunikacją i współpracą. Doradca i mentor wspierający przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji we wdrażaniu zmiany instytucjonalnej i w rozwoju organizacji. Superwizor III stopnia STOP, autor i współautor szkoleń i cykli edukacyjnych oraz materiałów szkoleniowych, trener trenerów. Na co dzień zaangażowany w działania Fundacji Akademii Organizacji Obywatelskich, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszenia STOP, Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej CAL.