Szkolenie „Jak napisać projekt na realizację zadania z dofinansowaniem ze środków publicznych?”

Dnia 22.06.2022 r. w Klubie Seniora w Lubiewie odbyło się szkolenie zainicjonowane przez Panią Wójt Joannę Jastak dla organizacji pozarządowych pn. „Jak napisać projekt na realizację zadania z dofinansowaniem ze środków publicznych?”
Zajęcia zostały przeprowadzone przez Panią  Lidię Garczyńską – Szymkowiak, która szczegółowo omówiła diagnozowanie problemów  i badanie motywacji ludzi do działania w sprawach społecznych. Ponadto, w bardzo interesujący i przystępny sposób przedstawiła elementy dobrego projektu, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji i celów projektu, diagnozy i planowania działań, umiejętności określenia problemów, które projekt ma rozwiązać oraz rezultatów końcowych.
Szkolenie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenia Rozwoju Kobiet „Gineka”  w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego. W szkoleniu brali udział przedstawiciele 9 organizacji pozarządowych z terenu gminy Lubiewo.  Uczestnikom bardzo dziękujemy za aktywny udział i liczymy na efekty w postaci nowych projektów. życzymy powodzenia.