Szkolenie dla Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Lubiewo

Spotkanie zorganizowane przez Panią Wójt Gminy Lubiewo – Joannę Jastak cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród Pań.

Polska gęś owsiana to arystokracja wśród drobiu. Doceniają ją zagraniczni smakosze. Warto, by i na naszych stołach pojawiła się od czasu do czasu. Polską tradycją jest gęś pieczona

z jabłkami. Jak jeszcze można podawać poddawać gęsinę? Tego można było  się doweidzieć m.in. na szkoleniu, które odbyło się 25 września gdzie, przybyli prelegenci z Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi, którzy w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Północne Mazowsze”, Stowarzyszeniem NASZA KRAJNA, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią oraz Telewizją Polską SA Oddział Terenowy w Bydgoszczy, realizują projekt pn. Przyzagrodowy chów gęsi alternatywą dla małych gospodarstw.

Projekt skierowany jest łącznie do 480 osób w województwach kujawsko – pomorskim, mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim i ma na celu aktywizację niezatrudnionych mieszkańców obszarów wiejskich, poprzez podjęcie działalności ukierunkowanej na chów gęsi, połączonej z działalnością w ramach rolniczego handlu detalicznego. Przeszkolenie w okresie realizacji operacji grupy docelowej, jest sposobem na uniknięcie wykluczenia społecznego, zdobycie specjalistycznej wiedzy nt. przetwórstwa i sprzedaży gęsiny w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Szkolenie składało się z następujących bloków tematycznych

  • Chów gęsi systemem przyzagrodowym,
  • Przetwórstwo produktów z gęsi,
  • Rolniczy handel detaliczny szansą na legalną sprzedaż produktów przetworzonych.

Efektem warsztatów jest  podniesienie poziomu wiedzy z zakresu przyzagrodowego chowu gęsi, przetwórstwa i sprzedaży gęsiny w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz budowania współpracy, stanie się ona podstawą do rozbudowy rynku przetwórstwa lokalnego, skróceniem łańcucha dostaw żywności od producenta do konsumenta, jak również tworzeniem zapotrzebowania na żywność zdrową, ze znanego źródła.

Spodziewanymi efektami długofalowymi niniejszej operacji są:

  1. a) zwiększenie ilości podmiotów działających w ramach RHD;
  2. b) zawiązywanie się współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rynku przetwórstwa lokalnego;
  3. c) zwiększenie popytu na żywność produkowaną lokalnie (zwłaszcza wyroby z gęsiny).

Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich wyszły z szkolenia z bogatą  wiedzą oraz mogły skorzystać posmakowania różnych dań z gęsi.