Szkolenie bezpłatne dla organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z organizatorem – Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej zaprasza przedstawicieli NGO z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na bezpłatne szkolenia w ramach zadania Pracownia NGO 2020 – działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim.

19 października 2020r.  w godzinach: 16:oo -19:oo – trener: Piotr HENZLER – Zarządzanie zespołem rozproszonym

22 października 2020r. w godzinach: 16:oo – 19.oo – 
trenerka: Iwona IWICKA – ABC Księgowości w organizacji pozarządowej

24 października 2020r, w godzinach: 11:oo – 14:oo –  
konsultacje projektowo-księgowe:  indywidualne/grupowe, Miejsce: ul. Bydgoska 58 w Toruniu – zgłoszenia na konsultacje: w formie mailowej  ( tsas@tsas.torun.pl ) lub telefonicznie: 515 276 454 . Zakres konsultacji: księgowość, sprawozdawczość finansowa i merytoryczna z realizacji projektów oraz jak przygotować dobry projekt)

30 października 2020r.  w godzinach: 10-13 Zarządzanie w organizacji: delegowanie zadań i odpowiedzialności

Zaprezentowane powyżej warsztaty/ szkolenia/konsultacje październikowe  ( w załączniku opis szczegółowy szkoleń) poprowadzą:
Piotr Henzler – socjolog ze specjalizacją socjologia organizacji pracy, od 15 lat w sektorze pozarządowym, trener, edukator, facylitator, konsultant, superwizor, z doświadczeniem około 3500 godzin szkoleniowych i doradczych. przede wszystkim dla osób i grup związanych z organizacjami pozarządowymi i instytucjami lokalnymi.  Specjalizuje się w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi, zarządzaniu zespołem, planowaniu strategicznym, zarządzaniu zmianą, komunikacją i współpracą. Doradca i mentor wspierający przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji we wdrażaniu zmiany instytucjonalnej i w rozwoju organizacji. Superwizor III stopnia STOP, autor i współautor szkoleń i cykli edukacyjnych oraz materiałów szkoleniowych, trener trenerów. Na co dzień zaangażowany w działania Fundacji Akademii Organizacji Obywatelskich, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszenia STOP, Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej CAL.
Iwona Iwicka – księgowa, posiadająca świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów RP od 2002 roku; z trzecim sektorem współpracuje od 2001 roku; na co dzień prowadzi księgi rachunkowe dla 4 organizacji pozarządowych ;  ponadto trenerka TSAS  z zakresu księgowości i sprawozdawczości ngo
Hanna Brzuszczak – socjolożka, ze specjalnością polityka społeczna, autorka i realizatorka wielu projektów w ramach działalności statutowej ngo; z trzecim sektorem współpracuje od 2007 roku; na co dzień pasjonatka rękodzieła i komunikacji bez przemocy

Szkolenia będą przeprowadzone zdalnie, ale w formie  ciekawych  warsztatów, podczas których nasi trenerzy/trenerki będą starali się stworzyć także przestrzeń do wspólnej rozmowy i wymiany doświadczeń.
Aby wziąć udział należy przesłać na adres tsas@tsas.torun.pl  wypełnioną Kartę zgłoszeniową ( załącznik) . Pomimo zdalnej formy szkoleń – ale ze względu na warsztatowy charakter szkolenia liczba uczestników jest ograniczona: do 20 osób. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Każdy/a uczestnik/uczestniczka w dniu szkolenia – najpóźniej na 2 godziny przed każdym szkoleniem – otrzyma  na podany przez siebie w Karcie zgłoszeniowej adres mailowy link do danego szkolenia,  na 10 minut przed szkoleniem wystarczy kliknąć w podany/przesłany w mailu od tsas@tsas.torun.pl  link, aby wziąć udział w spotkaniu zdalnym. Zachęcamy do spotkania się on-line i  Zapraszamy serdecznie!