Szkolenia dla ngo

Dnia 3.10.br. odbyło się szkolenie dotyczące pisanie projektów oraz dot. księgowości. Sfinansowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. 
Szkolenie skierowane dla:
– organizacji pozarządowych (NGO),
– osób chcących się nauczyć pisania projektów, lub zdobyć wiedzę na temat księgowości,
– osób, którzy chcą się zapisać do jakiejś organizacji, albo założyć swoją organizację.

Udział w szkoleniu z zakresu pisania projektów brało udział 19 osób, natomiast z księgowości 12 osób.