SZKODY ROLNICZE – SUSZA

Gmina Lubiewo Informuje, że producenci rolni samodzielnie szacują szkody spowodowane  przez  suszę w uprawach rolnych, za pomocą publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” – https://aplikacje.gov.pl/app/susza.

Wniosek mogą złożyć producenci rolni, którzy posiadają Profil Zaufany (PZ). Dzięki PZ możliwe jest podpisanie wniosku podpisem zaufanym. Rolnik może złożyć wniosek o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na obszarach gdzie  (zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach) istnieje zagrożenie spadku plonów z powodu suszy.

Dzięki temu rolnik może otrzymać protokół oszacowania szkód, który jest niezbędny do ubiegania się o pomoc w ramach, określonych przez Radę Ministrów, programów pomocy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami producent rolny może złożyć wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy do 15 października.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa  Rolnictwa i Wsi

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zglos-szkode-rolnicza-w-aplikacji