Szanowni Mieszkańcy! Przypominamy o obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym!

Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym należy do właścicieli nieruchomości zabudowanych lub innych osób, które takimi nieruchomościami władają, a są uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków.

Tabliczka z numerem porządkowym powinna być umieszczona w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Wyżej wymienione informacje wynikają z przepisów prawnych tj. art.47b ust.1 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z2020r., poz.2052).

Właściwe oznaczenie nieruchomości poprzez duże numery porządkowe z wyraźną nazwą ulicy czy miejscowości oraz odpowiednie oświetlenie ułatwia lokalizację danego budynku, a także ma wpływ na nasze bezpieczeństwo. Brak właściwej tabliczki z numerem porządkowym może powodować trudności z dotarciem pod wskazany adres między innymi służbom ratowniczym.

Dodatkowo konieczność montażu wyprzedzającej kierunkowej tablicy z numerem lub numerami budynków zlokalizowanych poza terenem zabudowanym, można zgłaszać w Urzędzie Gminy w Lubiewie tel. 52 33 493 10 wew. 18. Tablice będą zamawiane w uzasadnionych przypadkach w miarę możliwości finansowych gminy.