Szacowanie zapotrzebowania na węgiel w Gminie Lubiewo

W związku z przygotowywaną przez Sejm RP ustawą o „dystrybucji węgla”, Gmina Lubiewo przystępuje do oszacowania ilości niezbędnego węgla do zamówienia dla naszych mieszkańców.

Każde gospodarstwo domowe zlokalizowane na terenie Gminy Lubiewo, które jest zainteresowane kupnem węgla dystrybuowanego przez gminę, może zgłosić zapotrzebowanie na konkretną ilość

Rozeznanie jest elementem kluczowym do zdobycia wiedzy na temat ilości osób zainteresowanych, sortymentu oraz tonażu.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, osobiście w urzędzie gminy lub poprzez wiadomość e-mail. Zgłoszenia przyjmują:

Pani Katarzyna Mrozik – biuro nr 5 – 52 3349310 wew. 41 e-mail ug.mrozik@lubiewo.pl

Pani Dorota Tomczyk – biuro nr 7 – 52 3349310 wew. 42 e-mail ug.tomczyk@lubiewo.pl

Przy zgłoszeniu prosimy o podanie adresu nieruchomości, numer telefonu kontaktowego, ilości ton oraz asortymentu węgla (groszek, orzech, kostka, ekogroszek).


Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 28 października 2022 r. !!!!!!

Proszę pamiętać, że zgłoszenie nie obliguje w tym momencie Państwa do przyszłościowego zakupu węgla za pośrednictwem gminy. Jednocześnie prosimy o nietraktowanie zgłoszenia jako formy gwarantującej otrzymanie węgla w ewentualnym przyszłościowym preferencyjnym zakupie.