Szacowanie szkód wyrządzonych przez bobry

Odsłony: 1

Ścieżka związana ze zgłaszaniem szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną (w tym przez BOBRY)

Organ odpowiedzialny: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Informacje o procedurze załatwienia sprawy znaleźć można pod adresem: http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-objete-ochrona-gatunkowa