Syreny alarmowe na 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 2022 roku będziemy obchodzić 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.  Dla upamiętnienia tego wydarzenia w całym kraju zawyją syreny.
Punktualnie o godz. 17:00 na terenie Gminy Lubiewo nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy, emitowany przez syreny (ciągły dźwięk trwający trzy minuty). Włączenie syren będzie  jednym z elementów treningu i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania.

Włączenie syren odbędzie się na podstawie § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).

Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.