Świetlice wiejskie – cennik i zasady wynajmu od 2023 r.

W dniu 20.12.2022 r. zostało podpisane Zarządzenie nr 141/2022 Wójta Gminy Lubiewo w sprawie ustalenia opłat za wynajem świetlic wiejskich i innych obiektów gminnych oraz opłat za wypożyczenie sprzętu ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubiewo.

Poniżej zestawiono stawki opłat za wynajem świetlic wiejskich i innych obiektów gminnych oraz opłat za media, które obowiązują od 01.01.2023 r.:

Lp.Nazwa obiektu i miejscowośćSezon letni 16.04-14.10Sezon zimowy 15.10-15.04Stawka z 1 godzinę wynajmu na organizację odpłatnych zajęć kulturalno- sportowo- rekreacyjnych
1Świetlica wiejska w Bysławiu400,00 zł600,00 zł25,00 zł
2Świetlica wiejska w Bysławku250,00 zł350,00 zł15,00 zł
3Świetlica wiejska w Cierplewie150,00 zł200,00 zł5,00 zł
4Świetlica wiejska w Klonowie200,00 zł300,00 zł15,00 zł
5Świetlica wiejska w Lubiewicach150,00 zł200,00 zł8,00 zł
6Świetlica wiejska w Minikowie250,00 zł350,00 zł15,00 zł
7Świetlica wiejska w Płazowie150,00 zł200,00 zł8,00 zł
8Świetlica wiejska w Suchej250,00 zł350,00 zł15,00 zł
9Świetlica wiejska w Trutnowie150,00 zł200,00 zł8,00 zł
10Świetlica wiejska w Wełpinie150,00 zł200,00 zł8,00 zł
11Salka w Lubiewie przy ul. Wojska Polskiego 8150,00 zł200,00 zł8,00 zł
12Salka na piętrze w budynku świetlicy wiejskiej w Suchej100,00 zł150,00 zł 

Wyżej wymienione stawki opłat zawierają należny podatek VAT oraz koszty mediów zużytych w czasie wynajmu tj. wody i ścieków. Zagospodarowanie odpadów komunalnych leży w gestii wynajmującego.

Opłaty za media:

– za energię elektryczną – 1,25 zł brutto za 1 kWh

W celu zorganizowania uroczystości weselnej wynajmujący ponosi 150% stawek określonych w tabeli powyżej.

W celu zorganizowania przyjęcia pogrzebowego wynajmujący ponosi 75% stawek określonych w tabeli powyżej.

Organizacja komercyjnych spotkań integracyjnych, dyskotek, zabaw, w tym sylwestrowych, dla osób fizycznych- 200% stawek określonych w tabeli powyżej.

Organizacja komercyjnych szkoleń, kursów, warsztatów itp. prowadzonych przez firmy lub organizacje zewnętrzne- 100 zł za każda godzinę wynajmu.

Dzienna stawka za wypożyczenie sprzętu na zewnątrz:

– krzesło- 2,00 zł za sztukę

– stolik – 5,00 zł za sztukę

– ławostoły- 10,00 zł za komplet (stół i dwie ławki)

Nieodpłatnie udostępnia się świetlice wiejskie i inne obiekty kulturalne stanowiące mienie gminne na:

1) Zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami organizowane przez Wójta Gminy Lubiewo, Radę Gminy Lubiewo, Sołtysów i Rady Sołeckie,

2) Zebrania i spotkania: Rad Sołeckich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Lubiewo,

3) Imprezy okolicznościowe typu: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, spotkania wigilijne itp.

4) Nieodpłatne kursy, szkolenia, warsztaty, spotkania informacyjne organizowane dla mieszkańców Gminy Lubiewo bez względu na organizatora.

Ponadto, Pani Wójt postanowiła docenić mieszkańców sołectw, którzy w szczególny sposób angażują się w pracę na rzecz lokalnej społeczności, dbając o mienie gminne (świetlice wiejskie) i ustaliła zniżkę w wysokości nie więcej niż  do 50% stawek czynszu najmu dla takich osób (w przypadku wynajmu nie przynoszącego dochodu wynajmującemu). Zaangażowanie to będzie potwierdzał sołtys na wniosku o najem świetlicy.

Jak wynająć świetlicę? – przypomnienie zasad wynajmu

  1. Skontaktuj się z opiekunem świetlicy (Sołtysem danego sołectwa) aby ustalić czy w wybranym przez Ciebie terminie świetlica jest dostępna.
  2. Wypełnij wniosek- druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy w Lubiewie (biuro nr 6), u Sołtysa w danym sołectwie lub na stronie internetowej w plikach do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem.
  3. Przyjdź do Urzędu Gminy w Lubiewie aby złożyć wniosek o wynajem świetlicy.
  4. W Urzędzie Gminy zostanie sporządzona umowa najmu świetlicy.
  5. Zapłać za najem na minimum 3 dni przed planowanym wynajęciem świetlicy.
  6. Udając się po odbiór kluczy do świetlicy weź ze sobą POTWIERDZENIE DOKONANIA WPŁATY! Tylko na tej podstawie opiekun świetlicy wyda Ci klucze.
  7. Podczas odbioru kluczy wypełnij z Opiekunem świetlicy formularz kosztów zużytych mediów (druk formularza do pobrania ze strony internetowej, u Sołtysa w danym sołectwie lub w Urzędzie Gminy w Lubiewie), gdzie zanotujecie stany początkowe liczników- PRĄDU.
  8. Po zakończeniu uroczystości i doprowadzeniu świetlicy do stanu takiego jak w dniu odbioru kluczy spotkaj się z Opiekunem świetlicy i wypełnij do końca formularz kosztów zużytych mediów (zanotujcie stany końcowe liczników- PRĄDU). Opiekun świetlicy wylicza koszty zużytego prądu i podpisuje formularz.
  9. Zapłać za koszty zużytego prądu gotówką u Sołtysa lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Lubiewie.

Pliki do pobrania