Świadczenie wychowawcze – program “Rodzina 500 plus”

Odsłony: 0

UWAGA !!!

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – – PROGRAM „RODZINA 500 PLUS”

 Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, trwający od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r. można składać od dnia 1 kwietnia 2016r.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze złoży wniosek wraz
z dokumentami
do dnia 1 lipca 2016r. – ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych ustala się od dnia 1 kwietnia 2016r. Wypłata i ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego jeżeli wniosek został złożony w ww. terminie następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze złoży wniosek wraz
z dokumentami
po dniu 2 lipca 2016r. – ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych następuje począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – – PROGRAM „RODZINA 500 PLUS”

Zgodnie z art.5 ust. 3 i ust. 4 oraz art.48 ust.2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
w przypadku ubiegania się o prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko rodzina będzie musiała spełniać kryterium dochodowe, które w przeliczeniu na osobę
nie może przekraczać kwoty 800,00 zł, a w przypadku jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę
nie może przekraczać kwoty 1200,00 zł.

INFORMUJEMY również, iż w przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 kwietnia 2016r. do dnia 30 września 2017r. rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalania prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014,
z uwzględnieniem określonych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o utracie
i uzyskaniu dochodu.

UWAGA!!! Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy składać na obowiązujących drukach, które można pobrać od 1 kwietnia 2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych w Lubiewie przy ul. Wojska Polskiego 8.