Stypendia naukowe dla uczniów

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo ,,Bory” po raz kolejny przyznało stypendia naukowe dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej tym razem za II semestr roku szkolnego 2018/2019. Zgodnie z regulaminem otrzymali je uczniowie wyróżniający się w nauce, osiągający sukcesy na różnych poziomach rywalizacji we wszelkich dziedzinach min. w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych jak również angażujący się w życie szkoły i środowiska lokalnego.

Listy gratulacyjne oraz nagrody finansowe w wysokości po 250,00 otrzymało 10 stypendystów z Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu i 11 stypendystów z Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie

Stypendia mogły być przyznane dzięki osobom, które obdarzyli nasze Stowarzyszenie zaufaniem i przekazali również w tym roku 1% podatku na NR KRS 0000244171 jak również zaangażowaniu członków Stowarzyszenia w organizacje różnego rodzaju inicjatyw społecznych.”