Statystyczne badania ankietowe-kalendarium 2023

Dziś rozpoczęło się już drugie badanie ankietowe realizowane w 2023 roku przez Główny Urząd Statystyczny.

Od 13 do 31 stycznia realizowane jest Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych A-KR. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu.

od 2 do 20 stycznia realizowane jest z kolei badanie PKZ Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach. Badanie dostarcza informacji o skali wyjazdów i ich charakterze.

Badania realizowane będzie przede wszystkim telefonicznie.

Efektywność realizacji każdego badania zależy od jak największej liczby osób biorących w nich udział. Jest dla nas niezmiernie ważne, aby nasi respondenci byli jak najlepiej poinformowani o prowadzonych badaniach.

W załączeniu przekazujemy dwa pliki zawierające kalendarium badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną z prośbą o zamieszczenie na stronie bądź na mediach społecznościowych Urzędów.

Pliki do pobrania