Stanowisko w sprawie informacji na temat prób wykorzystania uchodźców

Pod linkiem załączonym poniżej można zapoznać się ze stanowiskiem Sekretariatu Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie informacji na temat prób wykorzystania uchodźców do pracy przymusowej lub innych form wyzysku w pracy lub usług seksualnych czy też innych przypadków niegodziwego traktowania.

https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/komunikat-zwiazany-z-sytuacja-na-ukrainie