Sprawozdanie z lekcji poświęconej tematyce rewitalizacji przeprowadzonej w gimnazjum w Lubiewie

Odsłony: 0

W ramach upowszechniania idei rewitalizacji, w gimnazjum w Lubiewie przeprowadzono lekcję poświęconą temu zagadnieniu. Gimnazjum w Lubiewie jest jedną z dwóch tego typu placówek w gminie. Uczęszczają do niego uczniowie z około połowy terytorium gminy. W wyniku prac nad programem rewitalizacji dla gminy Lubiewo, to właśnie miejscowość Lubiewo została wskazana do objęcia działaniami rewitalizacyjnymi, a zespół szkół w Lubiewie ze względu na stosunkowo niskie wyniki sprawdzianów szóstoklasistów i egzaminów gimnazjalnych, wskazano do objęcia działaniami mającymi na celu poprawę poziomu kształcenia. Młodzież z klasy I gimnazjum, dla której przeprowadzono lekcję będzie więc z dużym prawdopodobieństwem beneficjentem działań, które będą tu prowadzone w kolejnych latach. Podczas lekcji oprócz zasadniczego tematu, poruszano szerzej sprawy rozwoju lokalnego i roli rozwoju społecznego, a także odpowiedzialności młodzieży za dalszy rozwój gminy.

Lekcja zakończyła się krótkim badaniem ankietowym, którego wyniki przedstawiono poniżej.

W lekcji uczestniczyło 19 uczniów, reprezentujących kilka miejscowości. Nie na wszystkie pytania uzyskano komplet odpowiedzi, ale na niektóre udzielano ich kilka (najczęściej dotyczyło to pytania o zainteresowania lub czego najbardziej brakuje w miejscowości zamieszkania dla zapewnienia wysokiej jakości życia).

Uczniowie pochodzili z następujących miejscowości:

 • Cierplewo 1
 • Lubiewice – 6
 • Lubiewo – 8
 • Trutnowo – 2
 • Klonowo – 1
 • W jednym przypadku – nie podano

Bardzo licznych odpowiedzi udzielono na pytanie „Czego najbardziej brakuje w Twojej miejscowości, by mieszkańcy byli zadowoleni z jakości życia”. Wśród odpowiedzi uwagę zwracają zwłaszcza bardzo liczne wskazania na infrastrukturę sportową. Uzyskano następujące szczegółowe wskazania:

 • dobre boisko -6
 • lepsze drogi- 3
 • sklepu, który został zamknięty- 3
 • rozrywka  – 2
 • bezpieczne drogi rowerowe- 2
 • brakuje miejsca, w którym codziennie każdy mógłby znaleźć coś ciekawego dla siebie – 1
 • praca -1
 • market – 1
 • biblioteka- 1
 • autobusy nie dojeżdżają we wszystkie miejsca- 1
 • więcej koncertów – 1
 • dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania-1
 • szkoła średnia-1
 • kółka pozalekcyjne-1
 • szkółka piłkarska- 1
 • sala sportowa-1
 • dojazd pociągów -1
 • parki wodne-1
 • siłownia-1
 • niczego nie brakuje-1

W kolejnym pytaniu zapytano o zainteresowania młodzieży. Dominuje tu sport (jest to jedyne powszechne hobby), a zwłaszcza piłka nożna. Uzyskano następujące odpowiedzi (wielu ankietowanych udzielało 2 odpowiedzi):

 • sport (w tym piłka nożna, bez unihokeja)-11
 • unihokej- 1
 • muzyka-4
 • informatyka -3
 • fotografia-2
 • spacery-2
 • maszyny rolnicze -1
 • wędkarstwo-1
 • elektronika-1
 • fryzjerstwo-1
 • mechanika-1
 • samochody, ciężarówki-1
 • gry komputerowe-1

Na pytanie, czy już dziś ankietowany potrafi powiedzieć, w jakiej szkole chce się uczyć po ukończeniu gimnazjum, twierdząco odpowiedziało 7 osób. Wskazywały dosyć ogólnie rodzaj lub profil szkoły – technikum (3), gastronomiczną, zawodową, sportową, zawodową. Należy jednak pamiętać, że lekcję przeprowadzono klasie I, a więc brak sprecyzowanych planów jest tu zrozumiały.

Na pytanie jaki zawód ankietowany zamierza wykonywać w przyszłości, odpowiedziało 9 osób, choć w kilku przypadkach podano wariantowo 2 zawody. Uzyskano takie wskazania jak: adwokat, elektryk, fryzjer, kierowca ciężarówek, lekarz, mechanik (2), muzyk, operator koparki, piosenkarka, programista, sportowiec, trener personalny, „w kierunku biologii lub plastyki”, żołnierz.

Na pytanie „Czy w przyszłości – będąc już dorosłym człowiekiem – zamierzasz pozostać w swojej miejscowości, czy będziesz chciał/chciała się wyprowadzić” NIKT nie wskazał „Na pewno się nie wyprowadzę”, 3 – „Raczej się nie wyprowadzę”, 3 – „Myślę, że się wyprowadzę” a 13 – „Jeszcze nie wiem”.

Ostatnie pytanie miało na celu sprawdzenie, czy zagadnienia rewitalizacji zostały przedstawione w sposób wystarczająco przystępny. Na pytanie „Czy po dzisiejszej lekcji wiesz już co oznacza słowo „rewitalizacja”?” twierdząco odpowiedziało 19 ankietowanych.

* * *

Podkreślić należy, że podczas lekcji uczniowie wykazali się dużym zainteresowaniem przedstawianą tematyką, a udzielone odpowiedzi wskazują na dosyć duży – jeśli uwzględni się wiek ankietowanych – poziom świadomości obywatelskiej i odpowiedzialności. Bez wątpienia ankieta pozwala na poznanie problematyki gminy widzianej oczami młodzieży, ale też ukazała największe zagrożenie w rozwoju gminy – potencjalną emigrację młodych mieszkańców.

Rekomenduje się Pracownikom Urzędu Gminy i instytucji podległych, zapoznanie z wynikami ankiety!