Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubiewo”

Odsłony: 0

 

  1. Konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubiewo” odbyły się w dniach od 5 do 12 stycznia 2017 r.
  2. W dniu 9.01.2017 r. w Domu Kultury w Lubiewie odbyło się spotkanie konsultacyjne. Według listy obecności uczestniczyło 11 osób. Podczas spotkania nie zgłoszono uwag do projektu Programu.
  3. W okresie trwania konsultacji możliwe było zgłaszanie uwag i wniosków drogą mailową oraz osobiście w Urzędzie Gminy.
  4. W okresie trwania konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków do projektu Programu.