Spotkanie z Sołtysami Gminy Lubiewo

Dożynki Gminne w Sołectwie Lubiewice – 29 sierpień 2021 r.

W dniu 5 lipca 2021 roku odbyła się narada z Sołtysami i przedstawicielkami KGW Gminy Lubiewo. Głównym tematem było omówienie organizacji dożynek gminnych. Dożynki odbędą się w ostatnią niedzielę sierpnia tj. 29.08.2021 r. Gospodarzem tegorocznego święta plonów będzie Sołectwo Lubiewice, jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.  Ustalono, że zostanie przygotowany jeden wieniec dożynkowy, który będzie najważniejszym symbolem dożynek. Panie z KGW Trutnowo podjęły się wykonania tego wieńca prosząc jednocześnie o wsparcie inne koła. Wieniec, zostanie poświęcony podczas dożynkowej mszy świętej o godz. 15:00 odprawianej w intencji dziękczynienia za zbiory. Jak co roku Sołectwa mogą przygotować Witacz Dożynkowy, który będzie związany ze Świętem Plonów, ukazujący tradycje wsi i rolnictwa. Witacz, powinien być ustawiony przy drodze dojazdowej do wsi sołeckiej w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla ruchu drogowego. Wydano Zarządzenie Wójta Gminy Lubiewo określający regulamin gminnego konkursu Witacz Dożynkowy 2021. Organizatorzy zapewniają występy zespołów artystycznych, konkursy, zabawy dla dzieci i dorosłych, ponadto stoiska przygotowane przez KGW, a także wiele innych atrakcji.

Promocja szczepień dla mieszkańców

Podczas narady omówiono także różne możliwości zachęcenia mieszkańców do zaszczepienia się przeciwko COVID – 19. Z uwagi na fakt małej liczby zaczepionych mieszkańców gminy, zaproponowano szczepienie w niedzielę w miejscowościach, które nie mają ośrodka zdrowia. Szczegóły związane z organizacją akcji zamieszczone zostaną na plakatach. Osoby mające problem z dojazdem do punktu szczepień mogą skorzystać z transportu gminnego.

Przekazano Sołtysom część maseczek medycznych, które pochodzą z Agencji Rezerw Materiałowych w celu zabezpieczenia mieszkańców podczas wydarzeń organizowanych w sołectwach oraz do ochrony osobistej mieszkańców.

Przekazano również informację nt.:

  • składania wniosków z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej;
  • od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw;
  • punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste Powietrze”;
  • trwającym Narodowym Spisie Powszechnym  Ludności i Mieszkań;
  • pierwszej edycji wojewódzkiego konkursu pod nazwą „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa, którego celem jest promocja idei funduszu sołeckiego;
  • realizowanej inwestycji przez firmę Fibee IV – w zakresie uzgodnień z Gminą Lubiewo ws. zajęcia pasa drogowego.

Sołtysi zgłosili również sprawy wymagające podjęcia działań przez pracowników Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo.

 

Opracowała: Joanna Glazik