Spotkanie z Sołtysami

11 marca w reżimie sanitarnym odbyło się spotkanie z sołtysami Gminy Lubiewo. Pani Wójt Joanna Jastak wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Zofią Reszka złożyły na ręce Pań i Panów Sołtysów oraz Radom Sołeckim najlepsze życzenia oraz podziękowania za zaangażowanie i pracę na rzecz sołectw i przez to rozwój Gminy Lubiewo. Przekazały również nadesłane życzenia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Podczas dalszej części spotkania odbyła się narada z Sołtysami podczas której mieli możliwość zgłaszania uwag i wniosków dotyczących aktualnych problemów w sołectwach. Poruszono tematy dotyczące m.in. stanu i utrzymania dróg gminnych i powiatowych, planowanych inwestycji z wykorzystaniem funduszy sołeckich a także innych bieżących spraw najbardziej istotnych dla poszczególnych miejscowości.